Etapy wdrażania systemu andon oraz jego skuteczność

System andon cieszy się sporym powodzeniem wśród firm zajmujących się produkcją na szeroką skalę. Dzięki temu narzędziu możliwe jest zmniejszenie kosztów związanych z produkcją, a wszystko przez wzgląd na ekspresowe sygnalizowanie różnego rodzaju nieprawidłowości jakie zostały zauważone w procesie produkcji. W tym artykule powiemy o tym, jakie są etapy wdrażania wyżej wspomnianego systemu oraz wymienimy korzyści, które z tego płyną.

Od czego rozpoczyna się proces wdrażania systemu andon?

Przede wszystkim proces ten rozpoczyna się od ofertowania. Pod pojęciem tym kryje się określenie jego wymagań funkcjonalnych oraz tego, jak bardzo złożone są wdrażane urządzenia. Kolejno wyznacza się zakres wykonywanego projektu i jego ostateczną formę. W następnym etapie konfiguruje się system, czyli przygotowuje dane procesowe, które następnie mają być wprowadzone do elektronicznej tablicy świetlnej stanowiącej podstawowe narzędzie systemu. Po wykonaniu tych czynności weryfikuje się jej przydatność i poddaje testowemu okresowi pilotażowemu.

Kończąc pierwszy etap wdrażania przedmiotowego systemu zostaje przeprowadzona instalacja pilotażowa, czyli podpięcie tablicy do zasilania oraz zamontowanie dodatkowych elementów, które mają wspomóc jej pracę. Po wykonaniu powyższych czynności rozpoczyna się wyżej wspomniany okres pilotażowy.

Kolejne etapy wdrażania systemu andon

Kiedy okres pilotażowy dobiegnie końca, specjaliści poddają go ocenie i weryfikują na jakim poziomie wykazuje się przydatnością. Podsumowaniem tych czynności jest sporządzenie raportu oceniającego. Następnie raport ten omawia się na posiedzeniu zarządu przedsiębiorstwa produkcyjnego i podejmuje decyzję, czy przeznaczyć środki na wdrożenie jego pełnej wersji. Jeżeli decyzja jest pozytywna wówczas przechodzi się do kolejnego etapu.

Następnym etapem wdrażania pełnej wersji systemu andon jest jego rozbudowanie czyli zainstalowanie tablic świetlnych na pozostałych liniach produkcyjnych. Kolejno przechodzi się do rozszerzenia jego możliwości czyli zainstalowania dodatkowych aplikacji.

Czy system andon jest skuteczny?

Dzięki systemowi andon możliwe jest zminimalizowanie strat produkcji, powstałych w wyniku defektów. Szybkie sygnalizowanie przez pracowników obsługujących dany proces zauważonych nieprawidłowości ułatwia ich sprawne korygowanie, co na szeroką skalę ma ogromne znaczenie. W związku z tym andon jest niewątpliwie skuteczny.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Signalo

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here