Certyfikacja jakości

0
3418

System Zarządzania Jakością to podstawowa norma certyfikowana, która jest najczęściej rdzeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Wszystkie wytyczne dotyczące systemu zawarte są w normie ISO 9001.

Wdrożenie certyfikowanego SZJ niesie za sobą wiele korzyści. Poza oczywistą poprawą jakości działania we wszystkich obszarach, bardzo ważne są wymierne korzyści finansowe. Dzięki wprowadzeniu normy ISO 9001 można skutecznie podnieść efektywność, co wiąże się z obniżeniem kosztów oraz wzrostem przychodów organizacji. Warto też zauważyć, że wdrożenie SZJ bardzo porządkuje organizację, dzięki czemu ułatwia zarządzanie nią. Posiadanie certyfikacji SZJ to także podniesienie prestiżu organizacji oraz poziomu zaufania klientów oraz partnerów biznesowych.

Dla kogo przeznaczony jest System Zarządzania Jakością?

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna stworzyła ten system z myślą o organizacjach różnego typu. Certyfikację mogą uzyskać zarówno małe firmy prywatne, jak i duże przedsiębiorstwa międzynarodowe. Wdrożenie ISO 9001 jest także możliwe w instytucjach państwowych, jak i organizacjach pozarządowych. Warto wiedzieć, że wprowadzenie SZJ jest niezależne od wielkości, branży czy lokalizacji.

Na czym polega certyfikacja?

Aby otrzymać certyfikat ISO 9001 należy wykazać zgodność z wszystkimi założeniami tej normy. Najpierw organizacja analizuje aktualną sytuację pod kątem wymagań systemu i na podstawie wyników przeprowadza konieczne zmiany. Nad całym procesem czuwa pełnomocnik kierownictwa ds. Systemu Zarządzania Jakością. To on jest odpowiedzialny za koordynację szkoleń dla pracowników różnych szczebli, utworzenie dokumentacji systemowej m.in. Księgi Jakości oraz kontakt z jednostką certyfikującą. Certyfikacja wymaga przeprowadzenia audytu zewnętrznego przez osobę z jednostki certyfikującej. Jeśli w wyniku tej analizy audytor wskaże niezgodności względem normy ISO 9001, to konieczne jest wdrożenie działań korygujących. Kiedy we wszystkich obszarach założenia normy są w 100% spełnione, organizacja otrzymuje certyfikat, który jest ważny przez 3 lata.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here