Kto nie dostanie 14 emerytury w 2023 roku?
Kto nie dostanie 14 emerytury w 2023 roku?

Kto nie dostanie 14 emerytury w 2023 roku?

Emerytura to ważny temat dla wielu osób, zwłaszcza dla tych, którzy zbliżają się do wieku emerytalnego. W Polsce istnieje wiele rodzajów emerytur, w tym 14 emerytura, która jest dodatkowym świadczeniem wypłacanym co roku. Jednak nie wszyscy będą kwalifikować się do otrzymania 14 emerytury w 2023 roku. W tym artykule omówimy, kto może liczyć na to dodatkowe świadczenie i kto zostanie wykluczony.

Kto może otrzymać 14 emeryturę?

14 emerytura została wprowadzona w celu wsparcia osób starszych, które mają niskie emerytury. Jest to dodatkowe świadczenie wypłacane raz w roku, które ma na celu zrekompensowanie braku dostatecznych środków na pokrycie podstawowych potrzeb. Aby zakwalifikować się do otrzymania 14 emerytury w 2023 roku, osoba musi spełniać następujące kryteria:

1. Wiek emerytalny

Osoba musi mieć ukończone 65 lat (dla mężczyzn) lub 60 lat (dla kobiet) i być uprawniona do emerytury z ZUS. W przypadku kobiet, wiek emerytalny stopniowo wzrasta i w 2023 roku wynosi 60 lat i 4 miesiące.

2. Wysokość emerytury

Osoba musi otrzymywać emeryturę poniżej określonego progu dochodowego. Wysokość progu jest ustalana corocznie i może się różnić w zależności od sytuacji ekonomicznej kraju. W 2022 roku próg wynosił 2 800 złotych brutto.

3. Brak innych dodatkowych świadczeń

Osoba nie może otrzymywać innych dodatkowych świadczeń, takich jak renta socjalna czy dodatek mieszkaniowy. 14 emerytura jest przeznaczona dla osób, które nie mają innych źródeł wsparcia finansowego.

Kto nie dostanie 14 emerytury w 2023 roku?

Niestety, nie wszyscy emeryci będą kwalifikować się do otrzymania 14 emerytury w 2023 roku. Oto grupy osób, które zostaną wykluczone:

1. Osoby otrzymujące wysokie emerytury

Osoby, które otrzymują emerytury powyżej ustalonego progu dochodowego, nie będą kwalifikować się do otrzymania 14 emerytury. Dodatkowe świadczenie jest skierowane głównie do osób o niskich dochodach.

2. Osoby pobierające inne dodatkowe świadczenia

Osoby, które otrzymują rentę socjalną, dodatek mieszkaniowy lub inne dodatkowe świadczenia, nie będą uprawnione do otrzymania 14 emerytury. To świadczenie jest przeznaczone dla osób, które nie mają innych źródeł wsparcia finansowego.

3. Osoby przed wiekiem emerytalnym

Osoby, które nie osiągnęły wymaganego wieku emerytalnego, nie będą kwalifikować się do otrzymania 14 emerytury. To świadczenie jest przeznaczone dla osób, które są już na emeryturze.

Podsumowanie

14 emerytura jest dodatkowym świadczeniem wypłacanym co roku w Polsce. Aby zakwalifikować się do otrzymania tego dodatkowego wsparcia, osoba musi mieć odpowiedni wiek emerytalny, otrzymywać emeryturę poniżej ustalonego progu dochodowego i nie pobierać innych dodatkowych świadczeń. W 2023 roku nie wszyscy emeryci będą kwalifikować się do otrzymania 14 emerytury, zwłaszcza ci, którzy otrzymują wysokie emerytury lub inne dodatkowe świadczenia. Ważne jest, aby zrozumieć, że 14 emerytura jest przeznaczona głównie dla osób o niskich dochodach, które potrzebują dodatkowego wsparcia finansowego na pokrycie podstawowych potrzeb.

Wezwanie do działania: Sprawdź, kto nie otrzyma 14 emerytury w 2023 roku!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here